Política de privacitat

Política de privacitat

1. IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR
Micro Planet S.L. és el titular del lloc web que vostè visita, essent el Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari, per la qual cosa en el tractament de les seves dades de caràcter personal, garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades LOPD i RGPD, així com la normativa sobre Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), per la qual cosa es facilita la següent informació del tractament.
Aquesta política de privadesa estableix la forma i proporciona la informació necessària sobre la gestió i el tractament de les dades personals recollides en aquesta web. L’usuari haurà de llegir-la i acceptar-la abans de seguir fent-la servir.

2. ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES PERSONALS
L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per sol·licitar informació, contactar, subscriure’s als nostres butlletins i/o realitzar operacions comercials o mercantils amb nosaltres. No facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de dur a terme les sol·licituds realitzades per vostè, o subscriure’s als nostres butlletins.

3. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES
Les dades que li sol·licitem a tot moment, són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat per la qual es recullen. Com a usuari ens certifica que totes les dades que ens enviï o proporcioni a través d’aquests formularis són certs, veritables i pertinents per a la finalitat que han estat sol·licitades. En funció del formulari o apartat al que accedeixi, la informació que ens proporcioni s’utilitzarà per a les finalitats descrites a continuació:
1. Les que indiquem en cadascuna de les pàgines on aparegui el formulari d’electrònic de registre, contacte, consulta o similar.
2. Per atendre les seves sol·licituds.

4. CONFIDENCIALITAT, CONSERVACIÓ I CESSIÓ DE DADES
Les seves dades seran tractades amb la màxima confidencialitat per tots els nostres col•laboradors o empleats en qualsevol fase dels serveis que prestem, sent les seves dades utilitzades exclusivament amb les finalitats que li hem indicat anteriorment.
Li garantim que les seves dades no seran cedides ni comunicades a cap tercer, excepte en els casos legalment previstos i en el cas en què aquesta cessió es trobi emparada per la legislació, o bé sigui imprescindible per poder complir el servei sol•licitat i/o contractat. En el cas de cedir les seves dades fora d’aquests supòsits li sol•licitarem la seva autorització expressament.

5. INCORPORACIÓ DE DADES DE TERCERS
En el cas que ens faciliti dades de caràcter personal de terceres persones, declara que es troba autoritzat per aquestes persones per facilitar les seves dades, i declara que els ha informat prèviament de tot el que recull la present política de privadesa, especialment de les dades la nostra empresa i de com exercir els drets que la llei els atorga. En aquest sentit no assumim cap responsabilitat sobre les dades d’aquests tercers que ens faciliti, sent la seva exclusiva responsabilitat comptar amb l’autorització anticipada i proporcionar la informació necessària als interessats.

6. EXERCICI DE DRETS
En tot moment, ens podrà remetre una comunicació per escrit al domicili social o al correu electrònic: info@microplanet.net Per exercir els Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades, així com la limitació o oposició al seu tractament haurà d’incloure fotocòpia del seu DNI o un altre document que ens permeti identificar-li.
Els drets que pot exercir són els següents:
1. Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades, així com la limitació o oposició al seu tractament.
2. Dret a realitzar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si ho considera oportú.
3. Dret a cursar baixa en els nostres serveis de subscripció, enviant un correu electrònic a: info@microplanet.net indicant en la seva sol•licitud: BAIXA SUBSCRIPCIÓ.
4. Dret a revocar el consentiment prestat per al tractament de les seves dades a qualsevol moment sempre que sigui possible. Si bé aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

7. ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT
Mitjançant la marcació obligatòria de les caselles d’acceptació de la nostra “Política de Privadesa” i l’entrada de dades en els camps dels nostres formularis, vostè accepta expressament de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, declarant haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i per tant consentint el tractament de les seves dades per part nostra, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privadesa.

8. MESURES DE SEGURETAT
Hem adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades personals que ens proporcioni. Evitant així la seva alteració, pèrdua, tractaments o accessos no autoritzats. No obstant això, l’anterior, l’usuari reconeix i accepta que les mesures de seguretat en Internet no són segures al cent per cent.

9. MODIFICACIONS DE LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVADESA
Podem alterar la present política de privadesa per adaptar-la a les modificacions que es produeixin o pels canvis legislatius que vagin apareixent i afectin a les polítiques recollides en aquest document. Com a conseqüència, recomanem que ho revisi periòdicament, així com que es posi en amb nosaltres davant qualsevol tipus de dubte o incidència en el correu electrònic: info@microplanet.net, o en les adreces i telèfons de contacte que figuren a la nostra web.